PLA PARCIAL URBANÍSTIC EL TURÓ

PLA PARCIAL URBANÍSTIC EL TURÓ

URBAN PLANNING IN LLIÇÀ DE VALL

 

localització/location
Lliçà de Vall (Barcelona)
programa/program
transformació d’agrícola a residencial
àrea total/total area
10,35 Ha
acabat/completed
aturat al 2007
arquitectes/architects
ARESTA a+u
col·laboradors
Eliseu Guillamon i Xavier Torret
promotor
Barnasfalt SA
fotografia/photography
ARESTA a+u