Author: aresta

08.2018 A punt de finalitzar les obres de l’escola de música de Llinars del Vallès

            08.2018 A PUNT DE FINALITZAR LES OBRES DE L'ESCOLA DE MÚSICA DE LLINARS DEL VALLÈS Les obres de rehabilitació i ampliació de l'antiga masia de Can Marquès com a nova Escola Municipal de Música de Llinars del Vallès estan a punt de finalitzar. El projecte, elaborat en col·laboració amb l'arquitecte Álvaro Siza com estudi associat, abarca les obres de rehabilitació i ampliació de l'antiga masia de Can Marquès.                ...

Continue Reading

04.2018 Nou projecte de rehabilitació d’un edifici al barri de Sant Andreu

              04.2018 NOU PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI AL BARRI DE SANT ANDREU Iniciem el projecte de rehabilitació d'un edifici d'habitatges existent al carrer de la Manigua de Barcelona. Inclou augment del nombre d'habitatges per divisió d'habitatge existent així com la implementació de tècniques tant tecnològiques com d'eficiència energètica.       ...

Continue Reading

02.2018 Nou projecte d’obra nova a La Floresta

              02.2018 NOU PROJECTE D'OBRA NOVA A LA FLORESTA Iniciem el projecte d'obra nova d'un habitatge unifamiliar aïllat al Passatge de la Salut de La Floresta (Sant Cugat del Vallès). Derivat de la topografia i dels paràmetres edificatòris, el projecte es desplega en dos volums lligats per l'escala, cada un dels quals abasta una alçada de planta baixa i planta pis.       ...

Continue Reading

10.2017 Nou projecte de rehabilitació d’un edifci al barri de Sants

              10.2017 NOU PROJECTE DE REHABILITACIÓ D'UN EDIFICI AL BARRI DE SANTS Iniciem els primers trets del projecte de rehabilitació d'un edifici d'habitatges existent al carrer Béjar de Barcelona.  El projecte planteja la construcció i/o rehabilitació d'habitatges i tanmateix l'enderroc de les edificacions existents a interior d'illa donant lloc a una zona ajardinada i lúdica comunitaria.       ...

Continue Reading