manel somoza01

 

Manel Somoza Barreiro
Ria de Arousa(Pontevedra) 1948

Títol d’arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

Càrrecs a l’administració:

-Arquitecte municipal de Parets del Vallès, anys 1985-87

-Arquitecte municipal de Cervelló, anys 1989-97

-Tècnic Superior de Gestió y Planificació urbanística del Ajuntament de  l’Ametlla del Vallès, anys 1997-99

-Assessor urbanístic del Ajuntament de Cervelló, anys 1997-99

-Cap del Servei d’Urbanisme del Ajuntament de Sabadell, anys 2000-2006

-Director de l’Àrea de Urbanisme, Medi Ambient y Habitatge del Ajuntament de Sabadell, anys 2006-2011

-Coordinador d’Urbanisme del Ajuntament de Sabadell, anys 2011-2013.
-Col·laborador amb Álvaro Siza desde 1986

Treballs en patologia edificatòria de polígons d’habitatges de promoció pública i privada , anys 1977-1984.

Treballs d’edificació per a la iniciativa privada (sol o en col·laboració amb altres arquitectes), anys 1976-2000

Soci fundador d’Aresta arquitectura + urbanisme SLP al 2002

Equip

Ariadna Vilanova, arquitecta
Andrea Llanas, arquitecta

Col·laboradors habituals
Aleix Gonzalez, arquitecte
Juan Pablo Rodríguez, estructures

Bautista Sotelo, advocat
PROISETEC S.L.,   instal·lacions

 

Manel Gonzàlez Solanes
Lleida (Lleida), 1963

Títol d’aparellador per l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona, any 1985.
Títol d’arquitecte per l’Escola  Tècnica Superior de Barcelona, any 1991.

Experiència acadèmica:
– 1998-2007, Professor de l’assignatura d’Expressió Gràfica I, en l’Escola Tècnica Superior d’arquitectura de La Salle-Ramón Llull.
– A partir 2008, Professor del Departament de Tecnologia de La Universitat Politècnica de Catalunya

Principals tasques desenvolupades en empreses:
– ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) 1989-1994

– Elaboració d’informes sobre projectes executius de les instal·lacions esportives del COOB ‘92.
– Suport tècnic a Vila Olímpica (Nova Icaria). Control constructiu, pressupostari i de planificació d’obra.

Soci fundador d’Aresta arquitectura + urbanisme SLP al 2002

Han col·laborat

Oswaldo Miliani, Marisol Esteve, Dora Pitsouli, Oriol Aguiló, Marta Carbonell, Regina Altabas, Silvana Díaz , Jordi Solà, Isidre Santacreu