2023.01 A punt de finalitzar les obres de l’Habitatge unifamiliar aïllat a Castelldefels

2023.01 A punt de finalitzar les obres de l’Habitatge unifamiliar aïllat a Castelldefels