manel somoza01

Manel Somoza Barreiro
Ria de Arousa(Pontevedra) 1948

Títol d’arquitecte per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona.

Càrrecs a l’administració:

-Arquitecte municipal de Parets del Vallès, anys 1985-87

-Arquitecte municipal de Cervelló, anys 1989-97

-Tècnic Superior de Gestió y Planificació urbanística del Ajuntament de  l’Ametlla del Vallès, anys 1997-99

-Assessor urbanístic del Ajuntament de Cervelló, anys 1997-99

-Cap del Servei d’Urbanisme del Ajuntament de Sabadell, anys 2000-2006

-Director de l’Àrea de Urbanisme, Medi Ambient y Habitatge del Ajuntament de Sabadell, anys 2006-2011

-Coordinador d’Urbanisme del Ajuntament de Sabadell, anys 2011-2013.
-Col·laborador amb Álvaro Siza desde 1986

Treballs en patologia edificatòria de polígons d’habitatges de promoció pública i privada , anys 1977-1984.

Treballs d’edificació per a la iniciativa privada (sol o en col·laboració amb altres arquitectes), anys 1976-2000

Soci fundador d’Aresta arquitectura + urbanisme SLP al 2002[/vc_column_text]

Manel Gonzàlez Solanes
Lleida (Lleida), 1963

Títol d’aparellador per l’Escola Universitària Politècnica de Barcelona, any 1985.
Títol d’arquitecte per l’Escola  Tècnica Superior de Barcelona, any 1991.

Experiència acadèmica:
– 1998-2007, Professor de l’assignatura d’Expressió Gràfica I, en l’Escola Tècnica Superior d’arquitectura de La Salle-Ramón Llull.
– A partir 2008, Professor del Departament de Tecnologia de La Universitat Politècnica de Catalunya

Principals tasques desenvolupades en empreses:
– ITEC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya) 1989-1994

– Elaboració d’informes sobre projectes executius de les instal·lacions esportives del COOB ‘92.
– Suport tècnic a Vila Olímpica (Nova Icaria). Control constructiu, pressupostari i de planificació d’obra.

Soci fundador d’Aresta arquitectura + urbanisme SLP al 2002

Han col·laborat

Oswaldo Miliani, Marisol Esteve, Dora Pitsouli, Oriol Aguiló, Marta Carbonell, Regina Altabas, Silvana Díaz , Jordi Solà, Isidre Santacreu