02/2018 Nou projecte d’obra nova a La Floresta

02/2018 NOU PROJECTE D’OBRA NOVA A LA FLORESTA

Iniciem el projecte d’obra nova d’un habitatge unifamiliar aïllat al Passatge de la Salut de La Floresta (Sant Cugat). Derivat de la topografia i dels paràmetres edificatoris, el projecte es desplega en dos volums lligats per l’escala cada un dels quals abasta una alçada de planta baixa i planta pis.