09/2018 Acabat el projecte del Camp de futbol de Torre de Claramunt

09/2018  ACABAT EL PROJECTE DEL CAMP DE FÚTBOL DE TORRE CLARAMUNT