08/2018 A punt de finalitzar l’obra de l’escola de música de Llinars del Vallès

08/2018 A PUNT DE FINALITZAR L’OBRA DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE LLINARS DEL VALLÈS 

A punt de finalitzar les obres de la nova escola de música de Llinars del Vallès, com a equip associat amb l’arquitecte Álvaro Siza.